Historia sedan 1935

Helsingborgs Allmänna Schackklubb bildades 8 juli 1935.

Alliansåren 2010-2019
Under sommaren 2010 bildade Helsingborgs allmänna schackklubb en allians med Helsingborgs schacksällskap. Alliansen kallades Helsingborgs schackallians och  innebar att klubbarna delade lokal, hade gemensamma träningar, lag och juniorverksamhet medan ekonomi och styrelser var skilda. År 2013 tog HASK själva över juniorverksamheten helt. Alliansen upplöstes sommaren 2019. Nedan kan du läsa nyheterna från Helsingborgs schackallians hemsida. [Mer info kommer inom kort]

Nyheter från HSAs hemsida från 2019
Nyheter från HSAs hemsida från 2018
Nyheter från HSAs hemsida från 2017
Nyheter från HSAs hemsida från 2016
Nyheter från HSAs hemsida från 2015
Nyheter från HSAs hemsida från 2014
Nyheter från HSAs hemsida från 2013
Nyheter från HSAs hemsida från 2012
Nyheter från HSAs hemsida från 2011
Nyheter från HSAs hemsida från 2010

[Mer info kommer inom kort]