Schack Steg för Steg

Ezra löser schackproblem i steghäftet. Foto: Eric Nordin

Schack steg för steg är ett projekt som Helsingborgs allmänna schackklubb drog igång sommaren 2019 för att öka kvaliteten på vår ungdomsträning. Vi vill ge våra ungdomar träningsmaterial som blir deras eget och våra tränare hjälp att göra intressanta presentationer. Projektet får bidrag från sparbanksstiftelsen. 

Stegmetoden
Stegmetoden är en nederländsk schackkurs som främst riktar sig till barn. Kursen omfattar sex huvudsteg och sträcker sig från nybörjare till juniorelit. Steghäftena används idag i många länder och översattes 2014 till svenska. Stegmetodens svenska hemsida finns här

Användning
HASKs använder idag stegmetoden för att få en röd tråd i undervisningen och ge våra ungdomar en möjlighet att träna på egen hand. En positiv effekt är att ledarna kan följa barnens utveckling genom att se lösningarna på uppgifterna och om eleven tagit till sig en viss genomgången. Bara att ha något att göra om vi är udda antal spelare på en träning eller som ett avbrott i spelandet kan steghäftena vara något positivt. Dessutom är det alltid roligt för ett barn att få ett nytt häfte när man med det gamla. 

Materialet
HASK använder 13 olika steghäften i vår undervisning. Barnen startar på sin egen nivå och får arbeta i sitt eget tempo, målet är att klara av ett till två häften per år. Alla barn får sitt egna material och behåller steghäftena när dessa är klara. För våra yngsta medlemmar så byter vi ut första häftet mot två häften som är anpassade för yngre barn, dessa häften saknar text och har flera enkla uppgifter. 

Utbildning
HASKs ungdomstränare har gått Sveriges schackförbunds två dagars utbildning som är speciellt inriktad på stegmetoden. Tränarna har också fått egna manualer vilket också är en viktig del av stegprojektet.

Steghäftena är gratis
Alla barn som är medlemmar i HASK får sina steghäften gratis. Hur många det blir är upp till spelarens ambition och förmåga. Vissa spelar schack kanske mest för att kompisen spelar schack men vill man bli riktigt bra är steghäftena en stor hjälp. Att HASK kan dela ut steghäftena gratis är en direkt följd av ett bidrag vi fått av sparbanksstiftelsen. HASK riktar ett stort tack till swedbank och sparbanksstiftelsen, läs mer om allt sparbanksstiftelsen gör här.