Styrelsen

Ordförande: Stefan Håkansson stefan.nvssf@gmail.com, 073-143 36 96
Vice Ordförande: Valentin Derdic valentinderdic@gmail.com, 072-875 44 60
Kassör: Patrik Nilsson patrik.nilssonhbg@hotmail.com, 073-336 34 62
Sekreterare: Eric Nordin eric.nordin.hbg@hotmail.com, 073-61 64 240
Ledamot: Niklas Silfverström niklas@silfverstrom.com, 070-823 80 35
Ledamot:  Erik Lundström mikael.6912@gmail.com, 076 321 16 30
Ledamot: Fredric Olsson fredric.olsson@gmail.com, 076-2854864
Kontakta hela styrelsen: info@hask.nu
   

Poster utanför styrelsen

Junioransvarig och skolschack: Stefan Håkansson, stefan.nvssf@gmail.com, 073-143 36 96  
Assisterande juniortränare: Eric Nordin, eric.nordin.hbg@hotmail.com, 073-61 64 240