Styrelsen

Ordförande:                                  Cai Jussila                                  Kontakta Cai
Vice Ordförande:                         Fredric Olsson                             Kontakta Fredric
Kassör:                                         Patrik Nilsson                              Kontakta Patrik
Ungdomsledare/Sekreterare:     Eric Nordin                                  Kontakta Eric
Ledamot/Materialförvaltare:       Erik Lundström                            Kontakta Erik
Ledamot:                                     
Sakarias Jussila                          Kontakta Sakarias
Ledamot:                                      Stefan Lupeskovic                       Kontakta Stefan L

************************************************************************************************

Poster utanför styrelsen

Kanslist och Skolschack:          Stefan Håkansson                       Kontakta Stefan