Styrelsen

Ordförande: Stefan Håkansson  
Vice Ordförande: Valentin Derdic  
Kassör: Patrik Nilsson  
Sekreterare: Eric Nordin  
Ledamot: Niklas Silfverström  
Ledamot:  Erik Lundström  
Ledamot: Fredric Olsson  
   
   

Poster utanför styrelsen

Junioransvarig och skolschack: Stefan Håkansson  
Assisterande juniortränare: Eric Nordin