Styrelsen

Ordförande: Cai Jussila  
Vice Ordförande: Fredric Olsson  
Kassör: Patrik Nilsson  
Sekreterare: Eric Nordin  
Ledamot: Sakarias Jussila  
Ledamot:  Issam Kayyali  
Ledamot: Valentin Derdic  
   
   

Poster utanför styrelsen

Kanslist och Skolschack: Stefan Håkansson  
Ungdomsledare: Eric Nordin