Schack4anmästaren!

Schackfyranmästaren spelades idag lördag i HASK/HSSs spellokal för de fjärdeklassare som tagit flest poäng i årets distriktskval.
Se vidare den utmärkta artikeln skriven av Anders Hansen (HASK).

Vi tackar de som varit med och gjorde detta möjligt:
Stefan Håkansson (HASK), Eric Nordin (HASK) och Anders Hansen (HASK).