KM US Delay

Anders Hansen kan numera titulera sig Klubbmästare i US Delay som spelades under tisdagen. Även icke-HASKare hittade hit och trots ett visst lottningsmankemang, var det ett ystert och roligt tävlingsformat. Totalt deltog sju spelare och oaktat den bitvis livliga stämningen, lyckades dessutom Staffan och Hoger spela sitt uppskjutna KM-långparti som resulterade i första platsen för Staffan – åtminstone temporärt!