Föredrag av Patrik Nilsson

tisdag afton blir det föredrag av Patrik där han går igenom två öppningar som han själv haft problem mot!

Tid:     Tisdag 10 mars
           kl  1900 – 2100
Plats:  Klubben

Välkommen alla HASKare! 

PS: Vill DU också hålla ett föredrag en tisdag eller lördag, hör av dig!