HASK fortsätter pausen – pause continues until further notice

Tills vidare fortgår HASKs tidigare beslut om paus i verksamheten som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Vi ser dock gärna att de av er som inte känner symtom som snuva, hosta eller feber spelar de kvarvarande ronderna i KM eller enstaka partier om möjligt. Kontakta din motspelare om tid och saknar du egen nyckel till spellokalen, ta kontakt med Erik Lundström. 

Inom HASK finns ett antal personer som bedöms vara inom riskgruppen, varvid vi ber samtliga visa särskild hänsyn. Tvätta händerna före och efter match, handsprit finns i klubblokalen. 

HASK följer utveckling noggrant och är förberedd för snabba beslut om så behövs. All ny information kommer att publiceras här, samt på vår Facebooksida och Twitter

Styrelsen
HASK