Juniorträning Tisdag 26 januari kl1700-1800

Eftersom coronaläget inneburit att det varit sparsamt med träningar, testar Cai och Stefan att köra via Google Meet. De är på klubben och du ansluter via Meet!
Detta riktar sig mot de som i VANLIGA fall tränar tisdagar! 
Delta via denna möteskod [https://meet.google.com/mph-czqk-wnn]. 

Väl mött!