Juniorer startar onsdagen den 24 augusti

Den 24:e augusti drar vi igång med den äldre juniorverksamheten.
Grupperna är samma som förra säsongen.
Den yngre gruppen är från kl.17-18.
Den äldre gruppen (5:e klass och äldre) från kl.18-20.
Notera klubbens nya adress: Mariahallen Kullavägen 150 i Helsingborg.
Enklast från Helsingborg C är att ta bussen (3:an) till Helsingborg Mariehäll. Busshållplatsen ligger några meter ifrån klubblokalen.

The Junior training starts on August 24th.
Groups are the same as last season.
The younger group is between 5-6 pm.
The older group (5th class and older) is between 6-8 pm.
Note, the chess club has a new address: Mariahallen Kullavägen 150, Helsingborg.
The quickest bus route from Helsingborg C is the bus number 3 to Helsingborg Mariehäll. The chess club is only a few meters away.