Anders Hansen

Vi har nåtts av det tragiska beskedet att Anders Hansen har lämnat oss.
Anders kom till HASK i början på 90-talet och varit en stor del i klubbens framgångar.
Du lämnar ett stort tomrum efter dig Anders.
Vila i frid!

Dina kamrater i HASK

Senior Verksamhet våren 2024

Ny speldag för seniorer blir måndagar.
Vi startar 1830 med drop in från 1815.
Första aktivitet blir den 22/1 då vi går igenom partier från Allsvenskan / Allskånskan.
Fika kommer att finnas tillgängligt.
Kalendern är uppdaterad med aktiviteter hela våren!

MvH/
Styrelsen i HASK

Enkät om seniorverksamheten

Styrelsen vill påminna om att dom vill ha fler svar på den enkäten som seniormedlemmarna har fått mailat till sig.

Frågorna i enkäten:

  • Vilken/vilka dag/ar / tid skulle ni önska att vi bedriver seniorverksamhet?
  • Hur ofta tycker ni önska att vi bedriver seniorverksamhet?
  • Vilka typ av aktiviteter skulle du önska på en seniorverksamhet? Lista gärna flera!
  • Är där något annat som ni tror skulle kunna göra våra senior aktiviteter trevligare?

Maila svaren till patrik.nilssonhbg@hotmail.com