Styrelseförändringar

På grund av nytt jobb och krävande studier har Erik Lundström och Stefan Lupeskovic ersatts i styrelsen av suppleanterna Valentin Derdic och Issam Kayyali.

Tack till Erik och Stefan för deras arbete för klubben.