Nattvandring och HASK

HASK har sedan en tid tillbaka börjat nattvandra på Mariastaden.
Detta i ett samarbete med Helsingborg Kommun och https://www.nattvandring.nu/.
Nästa tillfällen vi nattvandrar är 18/11 och 25/11 mellan 1900 och 2300.
Är du intresserad av att hjälpa till?
Kontakta Stefan Håkansson, stefan.nvssf@gmail.com